Bij het begin van het schooljaar werd er de mogelijkheid geboden om een papieren versie van onze infobrochure te bekomen. hier vindt u de digitale versie:

Pedagogisch project (samenvatting)

Schoolreglement schooljaar
2021 - 2022

Brief voltijdse leerplicht