Noodopvang coronavirus

Vanuit het ministerie krijgen wij de opdracht om alle lessen te schorsen van 16/03/2020 tot 03/04/2020.

De bedoeling is niet dat de kinderen in vakantiemodus gaan. De leerkrachten hebben vandaag met jullie kinderen besproken waaraan ze de komende weken thuis kunnen werken.

De kinderen die vandaag afwezig waren kunnen volgende week op het secretariaat het nodige komen ophalen.

Via Questi zal de klasleerkracht verdere instructies doorgeven.


Zoals eerder gemeld in de media, moet de school opvang voorzien voor gezonde kinderen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.

Deze opvang zal doorgaan tijdens de schooluren en de bewakingsuren. Voor- en naschoolse opvang is zoals gewoonlijk betalend.


Samen moeten we de verspreiding van het virus afremmen.

Dit kan enkel wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en we onze kinderen niet naar school sturen.

Voor vele ouders is dit een uitdaging maar met de nodige organisatie lukt dit vast wel.

Uiteraard is dit voor sommige ouders (bijvoorbeeld zij die werken in de gezondheidssector) niet mogelijk.

Voor deze kinderen organiseert de school opvang.

Om een duidelijker beeld te hebben van de hoeveelheid kinderen die opgevangen moeten worden, vragen wij u dit formulier in te vullen.


We staan voor een aantal zware weken, maar samen staan we sterk!

lente.JPG