top of page

CLB

logo.png

Voorstelling CLB-werking:

Een nieuw schooljaar is elke keer weer een beetje een avontuur met nieuwe, plezierige dingen die op je afkomen alsook nieuwe uitdagingen. Voor moeilijke momenten is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) er voor u of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes. U kan op het CLB rekenen voor zorgen en problemen op volgende 4 domeinen:

  • Psychosociaal functioneren (gevoelens, gedrag)

  • Leren en studeren (leermoeilijkheden)

  • Preventieve gezondheidszorg (gezondheid)

  • Begeleiding van onderwijsloopbaan (studie- en beroepskeuze)

Het is onze taak om leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière waar en wanneer nodig bij te staan en te begeleiden, zodat zij maximale kansen krijgen om te ontplooien. Als er onderweg problemen opduiken staan we klaar om te helpen en zoeken we samen met u en de school naar oplossingen op een deskundige, respectvolle en discrete manier.

Zolang uw kind in de lagere school zit, doen we dat altijd in overleg met u. Ons team hulpverleners bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen. De diensten van het CLB zijn helemaal  gratis gedurende de hele onderwijsloopbaan van uw kind.

Elke school werkt samen met een CLB en samen streven we naar het welzijn van ieder kind, op elk vlak en in alle omstandigheden. Daarom werken we graag samen met de school. Terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening.

Het CLB werkt anderzijds ook “onafhankelijk”. U kan ook rechtstreeks bij ons aankloppen en op onze discretie rekenen om samen met u te zoeken naar een geschikte oplossing.  

 

Concreet:

Eén schoolnabije CLB-medewerker per school: Charis Clement.                                        

  1. Schoolnabije medewerker overlegt maandelijks (gedurende een VM) op school, met het zorgteam en indien nodig de betrokken leerkracht.

  2. De leerkracht kan verder aan de slag en/of heeft een gesprek met de betrokken ouder(s)

  3. De ouder neemt contact op met de schoolnabije medewerker of er wordt (in overleg) een gezamenlijk gesprek vastgelegd op school

02 251 15 55

charis.clement@clbnwb.be

  1. Schoolnabije medewerker bespreekt de zorg met een team van Leerlingnabije medewerkers op het CLB (dispatch) die het verder opneemt.

  2. Samen met jullie en de school wordt er een handelingsgericht diagnostisch traject gestart: onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de leerling worden in kaart gebracht (= doelen worden opgesteld) -> handelingsplan wordt opgesteld waarin gepaste, haalbare maatregelen worden opgenomen (= middelen) -> er wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

 

Vragen stellen aan het CLB

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks vragen stellen aan het CLB. CLB-medewerker en ouder of leerling bespreken dan samen welke stappen het CLB onderneemt: 

Tel.: 02 251 15 55

Charis Clement, contactpersoon van het CLB: charis.clement@clbnwb.be  

Medisch consult door:

- Charlotte Baes,

- Ann Boons,   

- Mokles Ben Ali, 

- Mara Craps,

- Else Van Hemelrijck                                 

bottom of page