top of page

SCHOOL OM TE LEREN

Onze visie op onderwijs is gericht op het geven van alle kansen aan kinderen om te leren en te groeien, zodat ze sterker in het leven kunnen staan. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden en dit stimuleren we al vanaf de eerste stappen op school.

Kinderen leren bewust kiezen en plannen maken met behulp van verschillende hulpmiddelen, zoals keuzeborden, doeborden, hoekenwerk en contractwerk. Deze werkvormen worden aangevuld en ondersteund met differentiatie, sporenbeleid, partnerwerk, groepswerk, en andere methoden die rekening houden met de individuele behofften en mogelijkheden van elk kind.

Door deze manier van werken ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden, zoals kiezen, plannen en samenwerken. Ook leren ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en groei.

We geloven dat samenwerking en groepswerk belangrijk zijn voor de toekomst van kinderen en voor hun dagelijks leven. Door hier aandacht aan te besteden, dragen we bij aan hun sociale en emotionele ontwikkeling.

Onze aanpak van onderwijs zal bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van het eigen potentieel van kinderen. We willen sterke, zelfstandige en veerkrachtige individuen vormen die in staat zijn hun eigen toekomst vorm te geven.

bottom of page