top of page

SCHOOL OM TE LEREN

Het geven van alle kansen aan kinderen om te leren en te groeien zorgt ervoor dat ze sterker in het leven kunnen staan.  We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden en stimuleren dit graag vanaf hun eerste stappen op school.


We leren onze kinderen bewust kiezen en plannen maken met behulp van verschillende hulpmiddelen, zoals keuze- en doeborden, hoeken- en contractwerk.  Deze werkvormen worden aangevuld en ondersteund met differentiatie, sporenbeleid, partner- en groepswerk. Daarnaast hebben we ook nog andere methodes die rekening houden met de individuele behoeften en mogelijkheden van elk kind.
Door deze manier van werken ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden, zoals kiezen, plannen en samenwerken.  

We leren ze ook graag verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en groei.

We geloven dat samenwerking en groepswerk belangrijk zijn voor de toekomst van kinderen en voor hun dagelijks leven. Door hier aandacht aan te besteden, dragen we bij aan hun sociale en emotionele ontwikkeling.

bottom of page