top of page

Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

 

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

bottom of page