top of page

SCHOOL WAAR IEDEREEN DEZELFDE KANSEN KRIJGT

Iedereen is uniek en verdient dezelfde kansen.

We zorgen voor elk kind, ongeacht persoonlijkheid, interesse, aanleg, tempo, afkomst, overtuiging of geloof.
We erkennen dat elk kind zijn eigen talenten en kwaliteiten heeft, evenals zijn noden en verwachtingen.

We willen een veilige en geborgen omgeving bieden waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt.

bottom of page