top of page

GELIJKE KANSEN

Onze visie is gebaseerd op het principe dat iedereen uniek is en dezelfde kansen verdient.

We dragen zorg voor elk kind, ongeacht persoonlijkheid, interesse, aanleg, tempo, afkomst, overtuiging of geloof.

We erkennen dat elk kind zijn eigen talenten en kwaliteiten heeft en zijn noden en verwachtingen.

We willen en veilige en geborgen omgeving bieden waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt.

bottom of page