top of page

Nestklas

logo gbs de waterleest.gif

Vrijdag, 4 oktober ’19 is de “nestklas” in onze school gestart in samenwerking met Villa Clementina - Zemst, Windekind - Leuven en De Sprankel – Mechelen. Vijf kleuters met extra zorgnoden zijn in deze klas gestart, hun lokaal bevindt zich naast de lift. Deze klas heeft niet alleen een klasleerkracht, zij wordt ook ondersteund door leerkrachten vanuit het
buitengewoon onderwijs, de ondersteuners.


De nestklas is open op woensdagvoormiddag, donderdag de hele dag en vrijdagvoormiddag. De andere dagen kunnen deze kleuters met extra zorgnoden, zo gewenst, terecht in Villa Clementina. Het is vooral de bedoeling dat deze kinderen bij ons kunnen proeven van onderwijs. Op termijn streven we naar een volle week.


In de eerste periode hebben deze kleuters kunnen wennen aan de rijke schoolse omgeving en ze hebben kunnen proeven van onderwijs in de nestklas, hun veilig nestje.
 

Ondertussen konden we met dank aan alle kleuterklassen veelvuldige momenten van inclusie realiseren. Voor de kleuters van de nestklas is het nu de tijd van “uitvliegen” uit hun nest, het verkennen en deelnemen aan activiteiten van het gewoon klasgebeuren, maar ook van momenten van geborgenheid en rust in de nestklas.


Ook kinderen uit onze reguliere klassen zoeken, indien nodig, de rust in de nestklas op en kunnen hulp krijgen van gespecialiseerd personeel. Dit is zeer divers: speciale hulpmiddelen gebruiken, een lokaal waar therapie plaats kan vinden, special onderwijsactiviteiten met een kleine groep aanbieden...


Deze nestklas kwam tot stand dank zij de logistieke steun van het schoolbestuur, waarvoor dank.
De nestklas wordt ook ondersteund door een enthousiaste vrijwilligster, waarvoor dank!


We hopen dat dit uiteindelijk een verrijking wordt voor de hele schoolgemeenschap.

bottom of page